Eden

Wystan Hugh Auden sporządził kiedyś kwestionariusz dla krytyków literackich. Ktoś wygłaszający publicznie jakieś opinie powinien przedstawić także swoje upodobania, aby czytelnicy łatwiej mogli owe opinie osądzić. Rzecz dotyczy, jak myślę, nie tylko krytyki literackiej. Może warto przedstawić tu moje odpowiedzi na kwestionariusz Audena.

Pejzaż
Tatry Wysokie, najlepiej sto lat temu (szczegóły na zdjęciach). Po tysiącu lat możliwość przeprowadzki w Dolomity.

Klimat
Górski, dość paskudny, ale bardziej się dzięki niemu ceni okresy pięknej pogody.

Pochodzenie etniczne mieszkańców
Jakiś rodzaj nordyków, nie potrzebujących bezustannie patrzeć sobie w oczy i chwytać za ramię.

Język
Mniej szeleszczący i mniej amorficzny od polskiego; taki, w którym dobrze brzmią jamby.

Wagi i miary
Może być układ SI. Byle nie obowiązkowo.

Religia
Deizm.

Wielkość stolicy
Najlepiej rozmiarów Pińczowa.

Forma rządów
Liberalna demokracja ze starannym rozdziałem państwa od religii i szkolnictwa. Szkoły dostępne, ale tylko dla tych, którzy chcą się uczyć. Bez jednolitego programu, uczące różnych umiejętności praktycznych, nie wszyscy muszą wkuwać dopływy Wisły, lepiej zostać stolarzem niż postmodernistą. System prawny bez obecnego szaleństwa praw autorskich: powinny wygasać najpóźniej ze śmiercią twórcy. Ograniczone prawa patentowe: żeby nie można było opatentować zaokrąglonych rogów telefonu i na tej podstawie wytaczać potem komuś proces.

Naturalne źródła energii
Wiatr halny.

Wytwórczość gospodarcza
Raczej software niż hardware. Raczej idee niż gadżety.

Środki transportu
Kolejka linowa (nieużywana), własne nogi (oby jak najdłużej).

Architektura
Drewniana, ludowa, ale rozsądnie rozwinięta.

Umeblowanie i wyposażenie mieszkań
Raczej staroświeckie meble, szybki internet, nowoczesne wygody.

Strój oficjalny
Dowolny.

Źródła informacji publicznej
Media, które nie interesują się niczyimi stanami uczuciowymi, lecz tylko i wyłącznie ideami. W TV gadające głowy w stylu Bernarda Pivot (mówimy wszak o edenie). Oczywiście można nie oglądać, jeśli to kogoś nuży.

Pomniki publiczne
Stawiane wyłącznie uczonym, bez nacjonalistycznych czy innych podtekstów: np. Keplerowi w Warszawie, a Marii Curie w Izraelu.

Rozrywki publiczne
Słowacki festyn ludowy. Dla chętnych opera i filharmonia.